| |

Wpływ uboczny LBA na czynności elektrofizjologiczne serca

LBA są również wskazane, gdy u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego w okresie rekonwalescencji rozwija się choroba niedokrwienna serca. LBA stanowią również skuteczną ochronę przed wtórnym zawałem mięśnia sercowego, co szczegółowo omówiono na str. 139.

Blok przedsionkowo-komorowy w następstwie stosowania LBA pojawia się rzadko [101]. Z badań Kimmela i wsp. [538] i innych doniesień [13, 200, 318, 392] wynika, że LBA wykazujące aktywność sympatomimetyczną, a pozbawione działania błonowego (np. praktolol) pogarszają przewodnictwo A-V w mniejszym stopniu niż propranolol. Blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, jako powikianie w leczeniu LBA, może występować częściej u tych chorych, u których w związku z niedomogą krążenia stosuje się glikozydy naparstnicy opóźniające przewodzenie przed- sionkowo-komorowe [12, 101].

Zakres i siła działań niepożądanych LBA, zgodnie z ogólną prawidłowością farmakologiczną, zależą od dawki i czasu leczenia. Typowym przykładem jest tu stosowanie pindololu (Visken). Lek ten stosowany w dawkach 0,01-0,02 mg/kg wywołuje pełną blokadę skutków działania amin kate- cholowych na serce, nie wyzwalając jednocześnie u osobników w spoczynku działań niepożądanych, np. zmniejszenia kurczliwości serca. Pindolol podany natomiast w dawkach 0,04-0,2 mg/kg wywołuje dość znaczne ujemne działania inotropowe. Biorąc pod uwagę zależność występowania działań niepożądanych od wielkości dawki można przyjąć, że natężenie występowania objawów niepożądanych poszczególnych LBA maleje w szeregu: propranolo! > butydryna > oksprenolol > sotalol.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *