| |

Z dzieckiem starszym

Z dzieckiem starszym, w wieku szkolnym, możemy już porozumieć się i z wyjątkiem dzieci wyjątkowo krnąbrnych lub patologicznych uzyskać warunki pozwalające na dokładne badanie, nawet bez uzyskania’ czynnej współpracy przez zdobycie zaufania. Pozbawia nas to jednak zrozumienia nastawienia psychicznego dziecka, co, jak wiemy, ma decydujący wpływ na przebieg wszelkich schorzeń.

Najtrudniejsze jest jednak niewątpliwie zadanie lekarza przystępującego do badania dziecka w wieku przedszkolnym. Jest ono niestety często straszone lekarzem, wystraszone nieodpowiednim poprzednim postępowaniem podczas badania i leczenia. Z tych wszystkich powodów jest od początku nieufnie ustosunkowane do każdego przedstawiciela świata lekarskiego lub jego pomocników, o ile nie zdołają oni zdobyć zaufania dziecka.

Dokładne przyjrzenie się twarzy dziecka daje wiele cennych wskazówek. Na rysy twarzy wpływają głównie trzy czynniki: stałe rysy twarzy, wyraz zależny od stanu psychicznego dziecka oraz choroby organiczne. Stan ukrwienia skóry twarzy może zależeć od składu krwi (dziecko anemiczne jest zawsze blade), ale w równym stopniu od stanu ukrwienia skóry — nie każde dziecko blade ma niedokrwistość.

Zaburzenia w krążenm ośrodkowym lub obwodowym (wady serca, niewydolność mięśnia sercowego, choroby zakaźne itp.) zmieniają zabarwienie twarzy, na którego podstawie doświadczony lekarz może dojść do ważnych wniosków rozpoznawczych. Zaburzenia oddechowe ujawniają się również w ufcrwieniu skóry twarzy, poruszaniu nozdrzami, a wreszcie większym nasileniu duszności również w niespokojnym wy-razie twarzy.

Poza tym czynnikiem decydującym wpływającym na wyraz twarzy jest wyraz oczu — stan samopoczucia fizycznego i psychicznego odzwierciedla się w nich bardzo wyraźnie. Jest to księga, z której można wyczytać bardzo wiele pożytecznych danych, należy zwrócić tylko na nią uwagę i umieć z niej czytać.

Sposób poruszania się dziecka, jego ułożenie, przybranie przymusowej pozycji siedzącej (np. w zaburzeniach krążenia), leżącej, (np. w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych) lub stojącej (sztywność w schorzeniach kręgosłupa) powinny być przez lekarza zauważone i wzięte pod uwagę w ustalaniu rozpoznania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *