| |

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy istotne są również niektóre postulaty dotyczące sprzętu. Fotel stomatologiczny np. powinien być tak ustawiony, aby było dojście do niego ze wszystkich stron sam fotel zaś powinien dać się w razie potrzeby szybko rozłożyć do pozycji poziomej. Należy przestrzegać też zasady, by w jednym gabinecie nie instalować więcej aniżeli dwie wiertarki turbinowe ze względu na znaczne natężenie hałasu, osłabiające słuch oraz powodujące szybkie zmęczenie personelu.

Podłogę w gabinecie stomatologicznym należy wykonać z materiału łatwo zmywalnego, gładkiego, bez szczelin i szpar, w których mogłyby się gromadzić materiały zagrażające zdrowiu, np. rtęć. Podobne wymagania stawiane są ścianom gabinetu.

Pomieszczenia poradni powinny być ogrzewane za pomocą centralnego ogrzewania wodnego lub parowego niskoprężnego. Temperaturę pomieszczeń należy utrzymać w granicach 18—20°C, a wilgotność powietrza 50—60%. Gabinety wymagają również stałego przewietrzania, stąd celowość instalowania wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej lub klimatyzacji.

Instalacje elektryczna, gazowa i wodnokanalizacyjna winny być zainstalowane zgodnie z wymogami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Szczególnie sieć elektryczna musi być uziemiona lub zerowana, a poszczególne aparaty podłączone do osobnych gniazdek. Każda z instalacji powinna być zaopatrzona w centralne wyłączniki dla całej poradni, jak również wyłączające poszczególne piony. Palniki gazowe, lampki spirytusowe itp. należy umieszczać w bezpiecznej odległości od materiałów łatwo palnych, jak eter, chlorek etylu, alkohol itp.

W pracowniach stomatologicznych należy zadbać o należyte oświetlenie dzienne i sztuczne, ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia, wyciszanie głośno działającej aparatury oraz stworzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Warto zaznaczyć, że pracownie stomatologiczne ze względu na ich wyposażenie zaliczane są do pomieszczeń zagrożonych pod względem porażeń prądem elektrycznym. Dlatego też wszystkie urządzenia elektryczne muszą być zerowane i uziemione.

Stanowiska pracy w pracowniach stomatologicznych, przy których dokonuje się obróbki mechanicznej oraz prac wykończeniowych — z uwagi na duże zanieczyszczenie powietrza w postaci pyłów — należy zaopatrzyć w sprawny wyciąg, a miejsce gotowania i wytapiania w digesto- rium. Zabezpieczone powinno być szczególnie stanowisko, przy którym wykonuje się odlewy metalowe. W czasie wykonywania odlewu w pracowni może znajdować się tylko osoba dokonująca odlewu.

ZnajdująGabinety stomatologicznece się w poradni lub pracowni butle, np. z tlenem, acetylenem, powinny być ustawione w pozycji stojącej (nigdy leżącej) oraz przymocowane do specjalnych uchwytów.

Gabinety stomatologiczne należy zaopatrzyć w umywalkę do mycia rąk i zlewozmywak do czyszczenia, mycia i odkażania narzędzi oraz naczynie do przetrzymywania w chloraminie i sterynolu szklanek dla pacjentów, natomiast pracownię techniczną przynajmniej w dwa zlewy z osadnikami tłuszczu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *