| |

ZMIANY POŁOŻENIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIETY

Niewielka zbitość oraz mi le napięcie tkanek i więzadel łączących narządy płciowe kobiety z sąsiednimi narządami, a także zdolność powiększania się macicy w czasie ciąży dowodzą pewnej ruchomości żeńskich narządów rodnych już w warunkach fizjologicznych.

Okresowe wypełnianie się i opróżnianie tak pęcherza moczowego, jak i odbytnicy, duża rozciągliwość pochwy i sromu, umożliwiająca poród dziecka, częste, chociaż ograniczone przemieszczenia przydatków macicy pod wpływem tłoczni brzusznej, mchów trzewi oraz wykonywanych przez kobietę czynności są zjawiskami zwyczajnymi, które nie wpływają na stan i sprawność narządów rodnych, dzięki dość luźnym połączeniom, jakie istnieją między nimi i otaczającymi tkankami. Nie powodują one w szczególności znaczniejszego rozciągnięcia tkanek i pasmowatych zagęszczeń łącznotkankowych, od których w dużej mierze zależy prawidłowe położenie kobiecych narządów płciowych.

Pośrodkowe umiejscowienie macicy sprawia, że przemieszczenia jej odgrywają w zmianach położenia narządów rodnych kobiety największą rolę. Wpływ ich na pochwę kobiety jest bezpośredni, wskutek połączenia jej sklepień z szyjką macicy. Tym się tłumaczy, że zmiany położenia zarówno pochwy, jak i szyjki macicy, które są jakby przedłużeniem jedna drugiej, mają bardzo często wspólną etiologię. Wybitr.icjs e przesunięcia macicy wywierają jednak wpływ nie tylko na położenie pochwy, lecz także jajowodów, a nawet jajników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *