| |

ZROSTY GUZÓW JAJNIKA

Zrosty guzów jajnika z otoczeniem są zwykle albo następstwem skrętu ich szypuly, albo też zakażenia. Tworzą się one raczej w przypadkach guzów małych i średnich niż dużych. Mogą także powstawać miejscowo, jeśli pewne części ściany guza ulegną zwyrodnieniu tłuszczowemu w związku z zaburzeniami krążenia krwi. Sprawy chorobowe o charakterze zapalnym w obrębie narządów sąsiadujących z guzami jajnika doprowadzają również do zrostów między jajnikiem i otoczeniem. Jest rzeczą znamienną, że torbiele jajnika częściej wywołują zrosty niż guzy lite, jakkolwiek wlókniaki i mięśniaki muszą działać bardzo drażniąco na otrzewną.

Następstwem wytworzenia się zrostów między guzami jajnika a jego otoczeniem jest unieruchomienie nowotworu. Tego rodzaju nieruchome guzy mogą wywoływać bóle i dolegliwości uciskowe,

– d)ZAKAŻENIE

W pewnych przypadkach, które dotyczą co najwyżej 2 % guzów jajnikowych, dochodzi do zapalenia i zropienia guza. Ważną rolę w patogenezie tego powikłania odgrywa obumieranie guza wskutek skrętu szypuly, przy czym najłatwiej ulegają zakażeniu torbiele skórzaste jajnika, najprawdopodobniej wskutek swego długoletniego trwania w jamie brzusznej i niewielkich rozmiarów, które usposabiają z jednej strony do zakażenia, z drugiej do skrętu szypuly. Bakterie wywołujące to powikłanie należą do rozmaitych grup. Obok typowych bakterii ropnych (gronkowców i paciorkowców) odgrywają tu dużą rolę pałeczki okrężnicy (przenikające z jelita), dwoinki rzeżączki (z ropniaka jajowodu), prątki gruźlicy (z otrzewnej lub jajowodu) itd. Czasami zakażeniu ulegają tylko pewne części guza, które też ropieją, podczas gdy inne pozostają zdrowe. Proces chorobowy ma raczej przebieg przewlekły niż ostry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *