| |

Związek pomiędzy sytuacją a zachowaniem seksualnym

Dotychczasowe rozważania na temat, jaki jest związek pomiędzy sytuacją a zachowaniem seksualnym człowieka, należałoby jeszcze uzupełnić odpowiedzią na pytanie: jaka powinna być sytuacja gwarantująca optymalny przebieg zachowania seksualnego? Na obecnym etapie badań nie można jednak udzielić w pełni wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Wiadomo, że niezgodność pomiędzy oczekiwaniami (nastawieniem) a realnymi cechami sytuacji wywołuje zjawisko dysonansu poznawczego (Festinger, 1957), powodującego różne skutki. W niektórych przypadkach pojawiają się wówczas działania adaptacyjne, polegające na próbie dostosowania się do sytuacji lub na przekształcaniu sytuacji. W innych – zachowanie ulega zaburzeniu lub następuje rozwinięcie psychologicznych mechanizmów obronnych (Sears, 1944, Rosenzweig, 1944). Niektórzy autorzy twierdzą (Dąbrowski, 1964), że dysonans poznawczy służy rozwojowi jednostki, aczkolwiek zdaje się nie ulegać wątpliwości, że nadmiernie silny dysonans wywołuje poważne niekiedy zaburzenia zachowania. Twierdzenia takie reprezentowane są np. na gruncie tzw. psychiatrii humanistycznej (Kind, 1966, Jankowski, 1975) lub w tradycyjnym rozumieniu tzw. reakcji sytuacyjnej. Stawiane przez poszczególnych ludzi wymagania CQ do sytuacji, w której może być realizowane zachowanie seksualne, zmieniają się także w zależności od ilości i rodzaju doświadczeń. Osoby bardzo młode, które dopiero odkrywają walory życia seksualnego, mają na ogół mniejsze wymagania i wiele różnorodnych sytuacji skłonne są traktować jako sprzyjające lub nawet pobudzające do zaspokojenia potrzeby seksualnej. Gromadzenie doświadczeń seksualnych powoduje stopniowo zaostrzenie wymagań i rezygnację z aktywności seksualnej w sytuacjach, które nie spełniają tych wymagań. Zaznacza się jednak w tych przypadkach duże zróżnicowanie indywidualne, uzależnione od siły potrzeby seksualnej i innych cech osobowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *