| |

Związki seksuologii z pedagogiką

Na wstępie trzeba odpowiedzieć na pytanie, z jakich powodów zagadnienia życia płciowego muszą interesować każdego wychowawcę. Wydaje się, że generalną przyczyną tego zainteresowania jest bezpośredni związek zagadnień życia płciowego zarówno z podstawowymi procesami rozwojowymi, jak i z problemami wychowawczymi oraz z głównymi celami wychowania.

Warto najpierw omówić procesy rozwojowe. Każda pedagogika musi uwzględnić w swoim programie wychowawczym zagadnienia rozwoju fizycznego i dojrzewania jednostki, w tym także dojrzewania płciowego wyznaczającego w życiu każdego osobnika punkt zwrotny. Pedagogika musi także przywiązywać wielką wagę do zagadnienia rozwoju i dojrzewania psychicznego jednostki. Rozwój psychiczny obejmuje także rozwój emocjonalny. Nie ma zaś żadnej potrzeby uzasadniać związku, jaki zachodzi między rozwojem emocjonalnym człowieka a domeną erotyzmu i seksualizmu.

Każda pedagogika, a współczesna w szczególności, musi przywiązywać dużą wagę do zagadnienia uspołeczniania (socjalizacji) jednostki, polegającego przede wszystkim na przekazywaniu jej norm zachowania, wartości uznanych w określonej społeczności, pochwalanego stylu życia i zaprawianiu do życia zgodnego z tymi normami i wartościami. Nie ma żadnej potrzeby wskazywania na fakt, iż proces uspołeczniania jednostki zachodzi przede wszystkim w jej kontaktach z innymi jednostkami i z całą zbiorowością. Tym bardziej nie potrzeba szerzej uzasadniać, jak wielki wpływ na styl życia jednostki, jej postawy moralne i emocjonalne wobec innych ludzi, na jej stosunek wobec zaciąganych zobowiązań i długów u innych jednostek mają przeżycia erotyczne i seksualne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *